Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca styczeń 2009
Znaleziono 6 newsów
2009-01-26 09:38

Najwyższa Izba Kontroli zbada realizację projektu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. - O rzekomej kontroli dowiedziałem się z mediów, ale ze spokojem oczekujemy wizyty kontrolerów – podkreśla Stefanos Ewangielu, przewodniczący zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który realizuje projekt. Kontrola w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji zostanie przeprowadzona na wniosek Anny Zalewskiej, posłanki Prawa i Sprawiedliwości. - Przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się tej kontroli, a o jej wyniki jestem spokojny, ponieważ nad realizacją naszego projektu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, czuwa szereg specjalistów skupionych w Komitecie Monitorującym. Na bieżąco informujemy wszystkie instytucje nadzorujące o przebiegu prac, a – po uzyskaniu ostatniej decyzji środowiskowej, dotyczącej oczyszczalni ścieków w Świebodzicach – realizacja naszego projektu jest w .ścisłej krajowej czołówce- podkreśla przewodniczący Stefanos Ewangielu.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-01-23 12:20

Zmianami w budżecie oraz w uchwale dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zajmie się Rada Miejska w Świdnicy na najbliższej sesji, w środę, 28 stycznia. Sesję zwołano ze względu na spełnienie formalności potrzebnych na otrzymanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Właśnie z funduszy unijnych miasto ma otrzymać dotację na przebudowę pl. św. Małgorzaty. Zadanie opiewa na ok. 9,9 mln zł, z czego połowę funduszy przeznaczy Świdnica, a połowa będzie pochodzić z RPO.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-01-20 12:13

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat 7 Programu Ramowego, które odbędzie się 3 lutego 2009 roku we Wrocławiu.


7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) to największy mechanizm finansowania badań na poziomie europejskim, z budżetem blisko 54 mld euro, przeznaczony na przekształcenie UE w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej ilości i jakości miejsc pracy oraz zagwarantowania spójności społecznej.


Programem powinny zainteresować się te przedsiębiorstwa, które dostrzegają potrzebę dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego, ponieważ program umożliwia m.in. zlecenie usług badawczych na zewnątrz. Udział w programie ułatwia przedsiębiorcom: tworzenie nowych produktów i usług, rozwiązywanie problemów technologicznych, unowocześnienie procesów technologicznych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-01-09 18:32

W 2009r. gmina Głuszyca będzie dalej skutecznie realizować strategie gminy. A ta zakłada dalszy rozwój turystyki i tworzenie kolejnych miejsc pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina będzie zabiegać o środki unijne. Dzięki nim udało się wybudować centrum obsługi ruchu turystycznego przy Osówce oraz stację narciarską w Łomnicy. W ramach ogólnopolskiego programu Orlik w tym roku w gminie Głuszyca realizowane będą również zadania w sferze infrastruktury rekreacyjnej. Remontu doczeka się również droga dojazdowa na kamieniołom w Głuszycy Górnej, gdzie gmina chciałaby zorganizować kolejną edycję "Kamyków".

czytaj więcej... (kliknij)

2009-01-09 18:27

6 kolejnych, nowoczesnych autobusów MPK zaprezentowano podczas wyjazdowej konferencji prasowej, która odbyła się w piątek 9 stycznia. Wzięli w niej udział prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski, prezes MPK sp. z o.o. Ireneusz Zarzecki oraz senator Roman Ludwiczuk.
W grudniu 2008 r. do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Wałbrzychu przyjechało 6 kolejnych nowych autobusów marki IRISBUS Citelis typ PS09. Stanowią one kontynuację wymiany taboru autobusowego, którą spółka realizuje od 2004 roku. Autobusy zostały zakupione w trybie przetargu nieograniczonego w ramach leasingu finansowego. Cena jednego autobusu wynosi 936 960.00 zł - brutto.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2009-01-06 11:46

Zespół Dolnośląskiego Parku Technologicznego z początkiem nowego roku rozpoczyna realizację projektu pt. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MŚP. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.
 

czytaj więcej... (kliknij)