Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca marzec 2009
Znaleziono 11 newsów
2009-03-30 21:40

Około miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymała Gmina Wałbrzych na realizację dwóch projektów dotyczących współpracy z partnerskim miastem Hradec Kralove w Czechach. Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-27 13:46

Świebodzicka oczyszczalnia ścieków jest modernizowana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w ramach projektu Nr 2003/PL/16/P/PE/41 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Dzięki projektowi, współfinansowanemu ze środków europejskiego Funduszu Spójności, ulepszeniu poddane zostaną głównie pomieszczenia gospodarki ściekowej oraz osadowej.
– Kontrakt na oczyszczalnię w Świebodzicach został podpisany 14 grudnia 2006 roku. Roboty rozpoczęły się w listopadzie tego samego roku. Obecnie zaawansowanie prac jest na etapie 60 procent. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 7 lipca 2009 roku. Obecnie nie występują zagrożenia w terminie realizacji tego kontraktu - Agnieszka Bąbel z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-20 14:28

FEE: Ekomuzeum każdemu kojarzy się z kapciami szeleszczącymi po podłodze i eksponatami zamkniętymi za szybami lub wiszącymi na ścianie. Ekomuzeum "Wokół Trójgarbu" to "muzeum bez murów”, w którym: przyroda, kultura i historia regionu są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. Ekomuzeum to najbardziej innowacyjny projekt Fundacji Edukacji Europejskiej.
Celem projektu jest m.in. ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w regionie wokół masywu górskiego Trójgarb oraz rozwój różnorodnych form turystyki ekologicznej.
Trasa Ekomuzeum przebiega przez miejscowości okalające masyw Trójgarbu: Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice. Dodatkowo trasa przechodzić będzie przez Szczawno Zdrój. Szlak Ekomuzeum liczy ponad 40 km na obszarze gmin oraz 9 km szlakami leśnymi. Na całej długości szlaku powstanie 30 przystanków ekomuzealnych, spełniających funkcję turystyczną, informacyjną i edukacyjną. Aby stworzyć Ekomuzeum zainicjowano powstanie Partnerstwa Wokół Trójgarbu. W projekcie biorą udział ww. Gminy oraz Nadleśnictwo Wałbrzyskie i Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. To porozumienie ponad wszelkimi podziałami, zawarte wśród wysokich świerków Trójgarbu, szeleszczących traw i śpiewających ptaków.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-17 13:39

Przedsiębiorców z branży turystycznej zapraszamy do udziału w ogólnoeuropejskich konsultacjach dotyczących wpływu kryzysu na sektor turystyczny.
Jaki jest wpływ kryzysu finansowego na branżę turystyczną ? Jak wykorzystać fundusze europejskie na rozwój branży turystycznej ? Jakie działania należy podjąć, aby zniwelować negatywne skutki dla branży turystycznej ? o tym oraz o szeregu innych, dręczących Państwa kwestiach, chcemy porozmawiać podczas Panelu Biznesowego organizowanego w dniu 25 marca 2009 roku w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym "Zamek Kliczków”, które zostało wybrane przez Dolnośląską Organizacja Turystyczną "Najciekawszą Atrakcją Turystyczną Regionu - Baza Noclegowa 2008 roku”.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-17 13:36

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu ma przyjemność poinformować Państwa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzyło nam realizację ogólnopolskiego projektu pn. "Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”. Projekt skierowany jest do kadry jednostek samorządu terytorialnego, pragnącej wzmacniać swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-16 15:59

Dnia 26.02.2009 podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego w ramach "Funduszu Mikroprojektów" Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007 - 2013 w Euroregione Glacensis. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie pogranicza polsko - czeskiego w rejonie Gmin Mieroszów i Mezimestii.

 

Projekt zakłada realizacje działań zmierzających do zagospodarowania turystycznego tras narciarskich (biegowych) i rowerowych oraz promocje stworzonego w ten sposób produktu turystycznego. Na projekt złożą się następujące działania: 1 - Zakup skutera śnieżnego wraz z osprzętem do utrzymywania narciarskich tras biegowych. (sanie towarowe i osobowe, urządzenie do robienia śladów biegowych oraz naczepa do transportu). 2-Wydanie foldera turystycznego zawierającego mapę z przebiegiem tras narciarskich i rowerowych, wykresy wysokościowe, opisy tras i najciekawszych miejsc oraz zdjęcia, wersja pl, cz, i eng. 3-Oznakowanie 25 km istniejących narciarskich tras biegowych. 4 - Rozmieszczenie tablic informacyjnych (map) zawierających przebieg tras narciarskich i rowerowych, wykresy wysokościowe, opisy tras i najciekawszych miejsc, wersja pl, cz, i eng oraz zdjęcia. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą społeczności lokalne pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych ze sportem i rekreacją.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-13 12:39

W kolejny etap rozwoju wkracza Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. Uczelnia otrzymała ponad 6.4 mln zł unijnej dotacji na inwestycje. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę supernowoczesnej sali dydaktycznej dla studentów. Nie będzie to jedyna funkcja nowego obiektu.
- Sala audiowizualna zostanie zbudowana z myślą o uczelni, ale też z myślą o mieszkańcach Wałbrzycha. Oprócz wykładów, czy konferencji, będzie można tam organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne – od spektakli teatralnych, przez koncerty symfoniczne po występy grup rockowych – zapowiada kanclerz Jan Zwierko.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-10 14:51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach ponownie złożył wniosek systemowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt pn. "Wiesz więcej, żyjesz lepiej" będzie współfinansowany w 89,5% ze środków unijnych. Obejmie 18 rodzin z miasta, które otrzymają pomoc w formie nowoczesnych metod wsparcia grupowego i indywidualnego w cyklu spotkań ze specjalistami, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji rodziny. Będzie to wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, terapeuty a także doradcy
zawodowego. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji życiowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-05 21:19

Pięć samorządów: Gmina Świebodzice, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Jawor oraz Powiat Świdnicki, będą wspólnie starać się o pieniądze na termomodernizację obiektów oświatowych i kulturalnych. W środę, 4 marca, w Świdnicy, która jest liderem projektu, podpisana została umowa partnerska, na mocy której złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Podgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na lata 2009-2013".

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-02 16:15

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy uruchamia na terenie Dolnego Śląska projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Euro 2012 - szansa nie tylko dla kibiców".
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na obszarach wiejsko-miejskich do 25 tys. mieszkańców. Celem projektu jest rozwój kwalifikacji i atrakcyjności zawodowej uczestników oraz stymulowanie wzrostu zatrudnienia w branżach i zawodach mających istotne znaczenie przy obsłudze Euro 2012 na Dolnym Śląsku.
Działania projektu obejmują: Kurs języka angielskiego (120h); Warsztaty z zakresu obsługi klienta; Doradztwo zawodowe; Konsultacje psychologiczne.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-02 15:53

W powiecie wałbrzyskim rozpoczęła się realizacja nowatorskiego projektu finansowanego z funduszy unijnych. Jego celem jest wykształcenie profesjonalnych terapeutów uzależnień. W projekcie mogą wziąć jednak udział tylko osoby, które same w przeszłości miały problem z alkoholem.
- Dla naszej organizacji ten projekt to zupełnie nowe wyzwanie, dlatego zdecydowaliśmy się na dobranie do projektu partnera, który ma doświadczenie ze szkoleniami i pracą z osobami uzależnionymi – mówi Arkadiusz Czocher, prezes Stowarzyszenia Forum Wałbrzyskie.

czytaj więcej... (kliknij)