Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca sierpień 2012
Znaleziono 5 newsów
2012-08-30 13:48

 Punkt konsultacyjny przy Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Agroreg” zaprasza na bezpłatne usługi informacyjne, które odbędą się w dniu 28 sierpnia w godzinach od 10:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55. Zakres usług dotyczyć będzie :możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania z UE na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, kredyty bankowe, pożyczki oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej tj: sporządzanie biznes planu i studium wykonalności, a także administracyjno- finansowych oraz formalno-prawnych aspektów działalności gospodarczej ( rejestracja firmy, prawo podatkowe i prowadzenie księgowości, podstawy marketingu, prawo pracy). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (red)

źródło: 30minut

2012-08-30 13:46


Znów kultura połączy Wałbrzych i Hradec Kralove. Malarze z Polski i Czech utrwalą pejzaż Wałbrzycha i okolic. Efektem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury we współpracy z Adalbertinum w Hradec Kralove będzie wystawa poplenerową, którą można oglądać już od jutra w Zamku Książ. Wystawa czynna będzie do końca wakacji. Od września do grudnia prace będą prezentowane w Białej wierzy w Hradec Kralove.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-08-29 16:04


Niemal 3 miliony złotych dotacji unijnych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy na projekt „Aktywny powrót”. Program skierowany jest zarówno do osób powyżej 50 roku życia jak i absolwentów, którzy nie skończyli 24 lat. Osoby bezrobotne z naszego powiatu, które od dawna szukają pracy, dostaną szansę na zatrudnienie. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy otrzymał niemal 3 miliony złotych dotacji. Program „Aktywny powrót” skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na wsi, niepełnosprawnych, kobiet samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osób posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe, na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy, absolwentów, osób w wieku 15-24 lat.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-08-20 15:35


Blisko 1,8 miliona złotych kosztować będzie rewitalizacja Parku im. J. Sobieskiego, który sąsiaduje z terenem Śródmieścia - wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha. W ramach tych prac zostanie wybudowana ścieżka przyrodniczej, polegająca na modernizacji istniejącej ścieżki spacerowej i dostosowaniu jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzonych zostanie 5 przystanków dydaktyczno - przyrodniczych. Ścieżka przyrodnicza, o długości ok. 1,5 km, połączy wszystkie stworzone stanowiska przyrodnicze i będzie stanowić pętlę okalającą park. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. Pierwszy to budowa ścieżek, organizacja, przystanków dydaktyczno - przyrodniczych, budowa punktów widokowych i informacyjnych, mała architektura, siłownia terenowa, wykonanie nasadzeń drzew, roślin ozdobnych, wykonanie trawników. Termin realizacji do 15.10.2012 r.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-08-07 10:01


Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów z obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu, mieszkańcy Mieroszowa, a także turyści mogą cieszyć się nowym wyposażeniem Góry Parkowej w Mieroszowie. W ramach projektu zostały zakupione oraz zamontowane ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablice informacyjne, uporządkowane zostały ścieżki spacerowe oraz odrestaurowano pomnik. Góra Parkowa zyskała w ten sposób nowe, piękniejsze oblicze.

czytaj więcej... (kliknij)