Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca październik 2009
Znaleziono 11 newsów
2009-10-30 13:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG. Komisja Konkursowa w Regionalnej Instytucji Finansującej z województwa Kujawsko-Pomorskiego zarekomendowała do dofinansowania łącznie 9 wniosków, w tym dwa złożone przez spółki z grupy DaVinci Capital - Emocni sp. z o.o. i Iterium sp. z o.o.
Decyzja Komisji świadczy nie tylko o wysokim poziomie merytorycznym wniosków, ale jest także potwierdzeniem innowacyjności rozwiązań zaproponowanych przez spółki. Usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz koordynacji całego procesu pozyskania dotacji unijnej świadczyła DaVinci Capital sp. z o.o.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-30 08:30

Świdnica otrzymała ponad milion złotych z funduszy strukturalnych na wdrożenie elektronicznego systemu wymiany informacji w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-29 11:54

Ponad siedemset zestawów słuchawek i mikrofonów do nauki języków obcych, 26 nowoczesnych mikroskopów oraz dziesiątki słowników, filmów wideo, specjalnych tablic informacyjnych i cyfrowych aparatów fotograficznych trafiło już do szkół uczestniczących w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem”.
Zakup sprzętu i materiałów ułatwiających nowoczesną edukację możliwy jest dzięki pozyskanym przez dzierżoniowski urząd siedmiu milionom złotych. „Omnibus” obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych chcących rozwijać swoje zainteresowania. Najważniejsze cele opracowanego przez miasto, autorskiego projektu, to nauka języków obcych, poznawanie najnowszych programów komputerowych oraz nauka stosowania zdobywanych umiejętności w praktyce. Przez trzy lata ponad pięć tysięcy uczniów z Dzierżoniowa, Serocka i Kluczborka będzie poznawać m.in. zasady pracy w zespole i sposoby rozwiązywania problemów w sposób twórczy. W ramach projektu powstają już „Kluby Omnibusa”, czyli specjalne centra spotkań pozalekcyjnych dla uczniów. Wszystkie zajęcia oraz planowane w ramach projektu atrakcyjne wycieczki są bezpłatne. Dostarczony do szkół sprzęt, to dopiero początek wielkich zakupów nowoczesnego wyposażenia placówek oświatowych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-29 11:43

Prawie 240 milionów złotych miało trafić do przedsiębiorców, którzy prowadzą innowacyjne inwestycje. Ta pula pieniędzy została podzielona między 177 firm – uczestników dwóch konkursów o dotacje przeprowadzonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Już wiadomo, że – dzięki decyzji zarządu województwa – więcej firm dostanie wsparcie inwestycyjne.
Pierwszy raz wnioski o dotacje do inwestycji inwestycyjnych przedsiębiorcy składali w grudniu 2008 roku. Na liście pozytywnie ocenionych projektów znalazło się wówczas 180 inwestycji, sto sześć najlepszych z nich dostało dofinansowanie. W kolejnym naborze pozytywne oceny uzyskały 133 złożone w czerwcu wnioski, siedemdziesiąt jeden z najwyższą punktacją zostało zatwierdzonych do dotowania.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-28 08:45

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu jeszcze w tym roku dodatkowego konkursu o dotacje na tworzenie bazy pobytowej EURO 2012. Z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do podziału będzie 1,4 mln euro. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP), której samorząd województwa powierzył wdrażanie adresowanej do przedsiębiorców części Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), ogłosi konkurs w grudniu. To oznacza, że przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w styczniu 2010 roku.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-23 13:41

Gmina Świebodzice otrzymała dotację w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na poprawę obsługi mieszkańców poprzez zwiększenie informatyzacji i elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie. Projekt "E-usługi dla ludności" otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 170 tys. zł.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-23 13:38

Prawie 1,6 mln złotych otrzymała Gmina Świebodzice na rekultywację nieczynnego już wysypiska śmieci w Mokrzeszowie. Wniosek, złożony przez gminę do RPO, został zaakceptowany; w czwartek, 22 października, burmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał umowę na finansowanie.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-14 08:45

103 191 884,77 złotych trafi w postaci bezzwrotnych dotacji do siedemdziesięciu jeden dolnośląskich firm. Oznacza to, że ponad połowa pozytywnie ocenionych projektów inwestycyjnych otrzyma dofinansowanie. Wartość planowanych przez te firmy inwestycji wynosi ponad 257 milionów.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-14 08:34

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o podziale pieniędzy w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie II „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W trybie konkursowym wybranych zostało 13 projektów. Łączna kwota dofinansowania wynosi 47,67 mln zł, a z tego aż 25 mln otrzymał projekt „Dolnośląskie E-Zdrowie” realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-08 11:17

Dodatkowe 520 tys. zł przekaże samorząd województwa na likwidację skutków tegorocznej powodzi. Pomoc finansową otrzyma m.in. gmina Stare Bogaczowice.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-10-06 14:21

Według ustawy o dotyczącej finansowego wspierania inwestycji park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości w raz z infrastruktura techniczną, utworzony w celu przepływu wiedzy i technologi pomiędzy jednostkami naukowymi , a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości
i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

czytaj więcej... (kliknij)