Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca listopad 2009
Znaleziono 13 newsów
2009-11-27 11:59

Dokładnie 6 mln 990 tys. zł będzie kosztował montaż pierwszej w Europie linii do produkcji energii cieplnej w ramach zgazowania słomy. Nowatorską również na świecie technologię przygotowali inżynierowie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-27 09:56

Osoby, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 roku mogą do końca 2010 roku składać wnioski o udzielenie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-27 09:11

Nowoczesna instalacja przeciwpożarowa oraz gruntowny remont trzeciego piętra.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-25 13:18

Miasto Jelenia Góra wykorzystało ostatnią szansę na uratowanie przed dalszą dewastacją zabytkowy budynek Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej oraz bezpowrotną zagładą kapliczki nagrobne i epitafia przy Kościele Garnizonowym.
W dniu wczorajszym odbyło się w Brunowie koło Lwówka Śląskiego V posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WT Polska-Saksonia 2007-2013 podczas, którego przyznano dofinansowanie dla dwóch jeleniogórskich projektów :
- „Od fundamentów po szczyty”
Renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-23 10:06

Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie do projektu "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Priorytet: 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie: 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczna i kulturowa). Całkowita wartość zadania to kwota 1 213 512,39 zł, dofinansowanie z RPO - 797 603,79 zł. Projekt realizowany będzie od kwietnia do września 2010 roku.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-23 10:05

Około 19 milionów złotych kosztować będą inwestycje Gminy Wałbrzych w Zamku Książ planowane w latach 2010 - 2011. Część z tej kwoty pochodzić będzie z Unii Europejskiej.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-20 10:13

Rada Miejska Wałbrzycha zwiększyła wydatki na dotacje do modernizacji ogrzewania o 50 kolejnych wniosków.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-19 15:11

Gmina Świebodzice otrzymała prawie 60 tys. zł w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami", finansowanego ze środków PFRON.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-12 08:35

„Nauka to wyzwanie, mamy dla Was rozwiązanie” to nazwa projektu edukacyjnego, na realizację którego Dzierżoniów zdobył 700 tys. To kolejne duże dofinansowanie, jakie miasto pozyskało na rozwój dzierżoniowskiej oświaty. W ramach projektu ułatwiającego wyrównywanie szans młodzieży szkolnej przez dwa lata prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających problemy z matematyką, językiem obcym, fizyką czy chemią. Ważnym elementem programu są także specjalne warsztaty i porady pedagogiczno-psychologiczne. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas specjalnie przygotowanych i dostosowanych do wieku ćwiczeń nauczą się jak dokonywać ważnych wyborów, jak radzić sobie ze stresem, agresją i naciskami otoczenia. W programie weźmie udział 500 uczniów, którzy bezpłatnie otrzymają specjalne książki i materiały dydaktyczne. Korzyść odniosą także dzierżoniowskie placówki, wzbogacając się m.in. o plansze dydaktyczne, zestawy pomocy dydaktycznych do budowy brył matematycznych i modele chemiczne. Przypominamy, że w tym roku Dzierżoniów pozyskał już 7 milionów z Unii Europejskiej na realizację programu „Każdy może zostać Omnibusem” umożliwiającego rozwój zainteresowań i wzbogacającego ofertę oraz wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-12 08:32

Gminne Centrum Informacji w Dzierżoniowie i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zapraszają na spotkanie informujące o szansach rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w ramach funduszy unijnych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-05 14:20

Blisko 100 tysięcy złotych pozyskała Bielawa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Pieniądze zostaną wykorzystane w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa”.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-04 15:42

Gmina Świebodzice otrzyma 1,6 mln złotych dotacji na realizowany właśnie remont i przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Piastowskim. Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2008-2011.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-11-04 08:48

Gmina Bielawa pozyskała 204.122 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pieniądze zostały przyznane na realizację projektu pod nazwą „Budowa i rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu przez wdrożenie platformy e-Usług Publicznych w Gminie Bielawa”.

czytaj więcej... (kliknij)