Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca styczeń 2010
Znaleziono 13 newsów
2010-01-28 12:19

Ponad pół miliona złotych przeznaczy w tym roku miasto Bielawa na kulturę fizyczną i sport. Pieniądze zostały rozdysponowane między dziewiętnaście klubów i stowarzyszeń w drodze otwartego konkursu ofert. Najwięcej, bo 205.600 zł otrzymał Klub Piłkarski Bielawianka, na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Z kolei 97.500 zł trafi do Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquarius, na prowadzenie zajęć sportowych w bielawskiej pływalni. 58.000 złotych otrzymała siatkarska drużyna Bielawianki na popularyzację siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Natomiast Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Muflon otrzymał w konkursie 40.000 zł, a Uczniowski Klub Sportowy Champion 27.000 zł. Ponadto w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznano pieniądze następującym klubom i stowarzyszeniom:

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-28 10:46

Komitet Europejski w Wałbrzychu oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana realizują projekt w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-28 10:44

Masz pomysł? Teraz łatwiej będzie dowiedzieć się, czy jest szansa uzyskać na niego dofinansowanie z Unii Europejskiej. Od 11 grudnia 2009 r. w województwie dolnośląskim funkcjonuje 12 lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-27 12:02

Na początku grudnia ubiegłego roku Prezydent Legnicy ogłosił konkurs ofert dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego, zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów dotyczących:
• przeciwdziałania patologiom społecznym,
• ochrony i promocji zdrowia,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• zapewnienia posiłku osobom w najtrudniejszej sytuacji bytowej,
• opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-27 09:56

Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, w ubiegłym tygodniu (18-23 stycznia br.) służby drogowe zajmowały się naprawą ubytków w jezdniach, spowodowanych niszczącym działaniem wody i mrozu.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-27 09:32

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne podmioty starające się o unijne środki mogą korzystać z usług działającego już w DzierżoniowiePunktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-21 11:28

Do 18 stycznia br. zimowe utrzymanie dróg w Legnicy kosztowało już prawie milion złotych, przy kwocie 1,4 miliona przeznaczonej w budżecie ZDM na walkę ze skutkami zimy w całym roku 2010.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-18 11:21

Świdnica ma budżet na 2010 rok. Większością głosów Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała o przyjęciu zaproponowanego przez prezydenta Wojciecha Murdzka budżetu miasta.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-14 13:37

Dokładnie 3 600 000 zł - tyle w tym roku Gmina Świebodzice wyda na rozbudowę Szkoły Integracyjnej w Cierniach. To największa inwestycja oświatowa w gminie od czasu budowy szkoły na Osiedlu Piastowskim.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-12 15:46

Około 2 tys. młodych mieszkańców Dzierżoniowa systematycznie i w sposób zorganizowany rozwija i doskonali swoje umiejętności sportowe. Nasi zawodnicy trenują i odnoszą sukcesy m.in. w piłce nożnej, sportach walki, pływaniu, kolarstwie czy grze w bule. Organizacją treningów i zawodów sportowych zajmują się dzierżoniowskie kluby, funkcjonujące na zasadach organizacji pożytku publicznego. Każdego roku ich działalność dofinansowywana jest z budżetu miasta. W tym roku na treningi, organizację i udział w turniejach oraz promocję sportu i aktywnego spędzania czasu Dzierżoniów przeznaczył ponad 1 mln zł. Pieniądze rozdysponowano w drodze konkursów ofert, ale wcześnie miasto kolejny już raz przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami lokalnych klubów. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na dyscypliny zespołowe oraz pływanie, kolarstwo i sporty walki. Za otrzymane z budżetu pieniądze dzierżoniowskie kluby opłacają koszty wynajmu obiektów sportowych, opłacają trenerów oraz umożliwiają zawodnikom uczestniczenie w organizowanych na terenie całego kraju zawodach. Na przestrzeni ostatnich lat dzierżoniowskie organizacje zajmujące się sportem coraz częściej sięgają po unijne pieniądze. By ułatwić ich zdobywanie miasto zorganizowało i planuje zorganizować kolejne szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju sportu ma pomoc i hojność dzierżoniowskich firm, za którą miasto serdecznie dziękuje.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-12 15:42

Rozdzielono tegoroczne dotacje z budżetu miasta na działania z zakresu kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Konkurs ofert rozstrzygnięto kilka dni temu.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-11 10:25

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o dofinansowaniu zgłoszonych przez nie projektów środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to ponad 40 mln zł.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-01-11 09:53

Świdnica stara się o unijną dotację na budowę centrum przesiadkowego. Projekt ma kosztować 24 mln zł.

czytaj więcej... (kliknij)