Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca lipiec 2009
Znaleziono 3 newsów
2009-07-24 14:23

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 10 sierpnia ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu (są to m.in. inwestycje polegające na wprowadzeniu nowej bądź poszerzeniu istniejącej oferty usług i produktów turystycznych, budowie, modernizacji bazy noclegowej, itp.).
Do podziału w tym konkursie jest 30 milionów euro. Dotacja ze środków unijnych może wynosić nawet 60 procent ponoszonych przez przedsiębiorcę wydatków. Skierowana jest do sektora MSP (w tym mikroprzedsiębiorcy działający dłużej niż 2 lata).
Przedsiębiorcy będą mieli 30 dni na przygotowanie dokumentów. Przed ogłoszeniem konkursu Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi zapisy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców o dotacje inwestycyjne związane z podnoszeniem atrakcyjności turystycznej regionu (schemat 1.1.D1 RPO WD). Uczestnicy bezpłatnych szkoleń dowiedzą się jak wypełniać dokumenty, jakie koszty można dofinansować, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-07-17 14:40

Świdnica otrzymała unijne fundusze na realizację projektu "Rynek bez granic". Polega on na organizacji cyklicznych imprez kulturalnych oraz zakupie strojów tanecznych dla świdnickich zespołów „Krąg” i „Jubilat”.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-07-17 14:30

30 milionów euro przeznaczono na dotacje dla inwestorów w branży turystycznej. Są to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, dzielone w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego). Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) za miesiąc ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu. Na dotacje przeznaczonych jest 30 milionów euro.

czytaj więcej... (kliknij)