Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca wrzesień 2012
Znaleziono 1 newsów
2012-09-18 12:53


Fundacja Spektra i Consultor Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie, który rozpoczął się 1 sierpnia 2012 r. i potrwa do 15 marca 2015 r., realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ,,Nowy rozdział Twojego życia” to projekt skierowany do osób w wieku 15-24 lat, które wychowywały się lub nadal wychowują się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych różnego typu, i chciałyby skorzystać ze wsparcia, które jest dedykowane specjalnie dla nich, zaprojektowane przez ludzi, znających ich problemy i potrzeby.

czytaj więcej... (kliknij)