Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca wrzesień 2008
Znaleziono 11 newsów
2008-09-24 13:14

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne inwestuje w nowy tabor. Wkrótce na ulicach Wałbrzycha pojawi się bus do przewozu osób niepełnosprawnych, a pod koniec tego roku sześć nowych autobusów. Mimo ciągłej konkurencji z prywatnymi przewoźnikami, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu rozwija się. Wkrótce zostanie oddana do użytku nowoczesna hala lakiernicza, w której będzie można malować autobusy. – Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 6,3 mln. złotych – przypomina Ireneusz Zarzecki, prezes MPK. – Jesteśmy już po rozmowach z fabrykami autobusów, które są zainteresowane współpracą z nami. Poza tym rozbudowujemy naszą stację tankowania gazu ziemnego CNG. Niedługo będziemy mieli 33 autobusy przystosowane do jazdy na tym paliwie, co nie tylko korzystnie wpłynie na środowisko. W skali roku da nam to oszczędności w wysokości około miliona złotych.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 11:01

Rozmowa ze Stefanosem Ewangielu, przewodniczącym Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 10:59

Pierwsze pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej dla Wałbrzycha, w ramach współpracy transgraniczej. Gmina Wałbrzych pozyskała dotację w wysokości prawie 25.000 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy".

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 10:36

Zmiana przepisów i ograniczenie finansowania zmusiły władze Wałbrzycha do dokonania zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 10:32

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyła się konferencja promująca realizację Projektu systemowego „Feniks - program reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-15 15:42

Pierwsze pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej dla Wałbrzycha, w ramach współpracy transgraniczej. Gmina Wałbrzych pozyskała dotację w wysokości prawie 25.000 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Czeskim partnerem w projekcie jest Wojewódzka Izba Gospodarcza w Hradec Kralove.
Projekt zakłada utworzenie portalu internetowego o tematyce gospodarczej, złożonego z dwóch części: informacyjnej oraz tzw. "giełdy kooperacyjnej". Część informacyjna będzie zawierała informacje z zakresu zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i w Polsce (według "zasady krok po kroku"), niezbędne dokumenty do pobrania, informacje o zwolnieniach i ulgach przysługujące przedsiębiorcom czeskim i polskim (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza) oraz adresy instytucji okołobiznesowych wspierających przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, izby gospodarcze, itp.).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-12 14:46

Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje w październiku ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących bezpośredniego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: dotacje inwestycyjne dla MOEP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat) wspierające innowacyjność produktową i procesową, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). Wsparcie można uzyskać na np.: rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego; zmiana wyrobu lub usługi, w tym także zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie innowacyjności podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, na np.: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-09 15:37

Gmina Strzegom ubiega się o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć - rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach oraz budowy sali gimnastycznej w Goczałkowie. Niezbędne do przedłożenia projekty tych inwestycji, zgodnie z kryteriami oceny, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO Województwa Dolnośląskiego, zostały zaopiniowane pozytywnie. Ocena ta oznacza, że gmina uprawniona będzie do złożenia wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego "Szkoły" priorytet 7 Edukacja, działanie 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych.
Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, mamy szansę na otrzymanie dofinansowania na przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach oraz na budowę sali gimnastycznej w Goczałkowie.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-05 15:02

Dobiegł końca pierwszy projekt unijny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia wakacyjne i wyjazdy studyjne dały szansę najmłodszym mieszkańcom gminy Mieroszów na podniesienie poziomu wykształcenia i zapoznanie się z prawdziwą Sztuką.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-05 14:45

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako beneficjent systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza przedstawicieli dolnośląskich szkół gimnazjalnych do uczestnictwa w nowym programie stypendialnym pt.: "Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych".

 

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-03 10:04

Jest cerkiewka, będzie też Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Integracyjnych. W parafii prawosławnej w Sokołowsku dobiega końca remont budynku, przeznaczonego na ten cel. Pieniądze na modernizację dała Unia Europejska, ale większość prac wykonali wolontariusze z kilku krajów. Uroczyste otwarcie jest zaplanowane na koniec września. Prace nadzorują Anna Larina - Dzimira i Rafał Dzimira, a nad całością czuwa ksiądz Eugeniusz Cebulski. - Chcemy tu urządzać konferencje, spotkania międzywyznaniowe i międzypokoleniowe, dyskusje filozoficzne i warsztaty artystyczne - słowem ma to być miejsce, w którym można o wszystko zapytać – zapowiada ksiądz Cebulski. Działalność ośrodka ma być skierowana głównie do młodzieży z całej Europy, a historia i kultura mniejszości narodowych znajdzie miejsce pod jednym dachem.

czytaj więcej... (kliknij)