Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Webinar - Środki finansowe dla rozwoju Ekonomii Społecznej
2024-05-28 14:52

Zapraszamy na bezpłatne webinarium Funduszu Regionu Wałbrzyskiego: Środki finansowe dla rozwoju Ekonomii Społecznej.

Do usłyszenia we wtorek 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnych programów.
Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy mieć urządzenie wyposażone w kamerę i głośnik. Osoby łączące się przez telefon komórkowy w celu zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia powinny wkleić link do pokoju przez przeglądarkę Google Chrome.


Link do formularza rejestracyjnego: https://frw.pl/21555/srodki-finansowe-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej/

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na start oraz na rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej.
W ramach środków oferowanych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego można sfinansować:

Pożyczka na start może być przeznaczona na finansowanie rozpoczęcia działalności, w szczególności:
• kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
• wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością (zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych),
• rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Pożyczka na rozwój może być przeznaczona na finansowanie rozwoju działalności PES, w szczególności:
• wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością (zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych),
• rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES,Autor: FRW.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: