Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Ogłoszony przetarg na II etap rewitalizacji kolei do Bielawy
2024-04-16 13:54

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 22.III.2024 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 relacji Srebrna Góra-Bielawa Zachodnia od km 28,295 do km 24,300".


Zakres inwestycji obejmuje:

 

 

usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
wycinkę drzew, krzewów i samosiejek
rozbiórkę torów
roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
roboty elektroenergetyczne
budowę torów
budowę kolei

 

 

na odcinku trakcji kolejowej do stacji Bielawa Zachodnia - Bielawa Camping "Sudety" - Nowa Bielawa (przy ul. Sowiej).

 

 

Termin składania ofert upływa 26.IV.2024 r. o godz. 9.00, a rozstrzygnięcie procedury powinno nastąpić w maju br. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu zamawiający przywidział na realizację przedmiotowego zadania 8 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Oznacza to, że zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić w I kwartale 2025 r.

 

 

Przypomnę, że 29.II.2024 r. podpisana została umowa darowizny, na mocy której Gmina Bielawa darowała Województwu Dolnośląskiemu działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 917/3 obręb Fabryczna, o pow. 0,2578 ha. Wartość darowizny oszacowano na 248.000 zł. Nieruchomość ta była niezbędna do rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego.

 

 

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 20.000.000 zł. Co ważne w całości zostanie ono sfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Inwestycja ta jest szczególnie istotna dla rozwoju branży turystycznej w Gminie, gdyż pozwoli na bezpośrednie dotarcie pasażerów do głównych atrakcji Bielawy jakimi są Camping "Sudety" i Jezioro Bielawskie (stacja Camping "Sudety") oraz Góry Sowie (stacja Nowa Bielawa).

 

 

Jeśli roboty budowlane zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, to już od II kwartału 2025 r. turyści będą mieli do dyspozycji na terenie Bielawy aż 4 stacje kolejowe.

 

 

um.bielawa.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: