Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Grant dla Powiatu Wałbrzyskiego na cyberbezpieczeństwo
2024-03-29 11:25

W dniu 19 marca br. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podpisał umowę o powierzenie grantu "Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski", który został wybrany do dofinansowania w konkursie grantowym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.


Projekt koordynowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

 

Wartość projektu 849 674,00 zł, w tym dofinansowanie z UE i budżetu państwa - 849 674,00 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

 

W ramach Projektu zostaną wdrożone rozwiązania techniczne, które w dobie wyjątkowego wzrostu przestępczości w cyberprzestrzeni i ataków na infrastrukturę instytucji publicznych, są priorytetowe dla Powiatu Wałbrzyskiego. Należą do nich m.in.: zwiększenie niezawodności i dostępności systemów i usług bezpieczeństwa; przebudowa strategii tworzenia kopii zapasowych; zoptymalizowane zarządzanie niechcianą pocztą; zapewnienie całościowego wglądu w procesy i zdarzenia sieciowe oraz budowa bezpieczeństwa organizacji poprzez podniesienie świadomości informatycznej pracowników.

 

Efektem podjętych działań będzie m.in. ulepszenie metod ochrony wszystkich wrażliwych danych Urzędu; minimalizacja czasu przestoju i awarii systemów; zwiększona wydajność systemu; zniwelowanie skutków ataku typu Ransomware; blokowanie prób phishingowych poczty elektronicznej; obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem danych oraz, dzięki specjalistycznym szkoleniom - zwiększenie świadomości kadry zarządczej, administratorów IT i pracowników na temat potencjalnych ataków cybernetycznych.

 

Realizacja Projektu przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa danych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego dzięki zwiększeniu odporności systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na cyberataki.

 

Źródło: powiatwalbrzyski.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: