Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Inwentaryzacja azbestu 24.07-04.08.2023
2023-07-26 13:51

Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w ramach „Konkursu – Azbest 2023”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Przedmiotowe wyroby podlegają ciągłej kontroli i stopniowej utylizacji w celu realizacji zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, które zakładają oczyszczenie całego kraju z azbestu do 2032 roku.


Posiadanie inwentaryzacji umożliwia pozyskiwanie przez Urząd Gminy Nowa Ruda środków na utylizację dla mieszkańców oraz pozwala na aktualizację danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Kwota jaką zostało wsparte zadanie wynosi 15,7 tys. zł i stanowi 80% całego przedsięwzięcia.

 

Do wykonania zadania na terenie Gminy Nowa Ruda, została wyłoniona firma GrinIS Michał Kozielski z/s przy ul. Wilczej 15A, 05 – 270 Marki.

 

W terminie 24.07-04.08.2023 r. prowadzone będą prace inwentaryzacyjne
w formie spisu z natury. Pracownicy firmy GrinIS prowadzący przedmiotową inwentaryzację będą posiadać imienne upoważnienia ze zdjęciem podpisane przez Wójta Gminy Nowa Ruda. W celu wykonania pomiarów pokryć dachowych posiadających materiały zawierające azbest, wykonywane będą obloty bezzałogowym statkiem powietrznym – dronem. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie informacji o ilości posiadanych zmagazynowanych (niewidocznych) wyrobów azbestowych w metrach kwadratowych lub sztukach. Do spisu nie będą pobierane żadne dane osobowe.

 

W punktach adresowych, w których pracownicy nie zastaną mieszkańców, pozostawiona będzie ulotka z numerem infolinii oraz adresem e-mail, gdzie można zgłosić informacje o ilości posiadanych zmagazynowanych wyrobów azbestowych. Informację taką można również przekazać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Pozyskane dane o ilości wyrobów zawierających azbest, zostaną wprowadzone do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej. Zostanie również utworzona warstwa obrysów budynków oraz form magazynowanych, która będzie udostępniona poprzez Geoportal Krajowy.

 

Źródło: gmina.nowaruda.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: