Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Inwestycje Dzierżoniowa w 2023 roku
2023-02-20 13:39

Rok 2023 będzie obfity pod względem inwestycji w Dzierżoniowie. Miasto przeznaczyło na nie aż 60 milionów. Większość środków udało się zdobyć w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Co się zmieni na plus? Przede wszystkim zostanie wyremontowanych wiele dróg, placówek publicznych, głównie w przedszkolach. Istotne są również zadania, które w przyszłości pozwolą na oszczędności. Poniżej lista planowanych działań.


Wykaz inwestycji planowanych w 2023 roku:

 

Kompensacja mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej
Przebudowa ul. Ząbkowickiej (od ul. Bielawskiej do skrzyżowania z ul. Słowiańską) (dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – 717 tys. zł)
Przebudowa ul. Kilińskiego (2024/2024) (od przejazdu kolejowego do ronda na drodze Dzierżoniów-Pieszyce) (planowane dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – 3 mln 895 tys. zł, planowane dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 500 tys. zł)
Przebudowa ul. Szkolnej, ul. 11 Listopada i dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 (planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 mln 999 tys. zł)
Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I – ul. Wieniawskiego
Przebudowa podkowy przy ul. 11 Listopada
Przebudowa ul. Wrocławskiej (od ul. Piastowskiej, do skrzyżowania z ul. Bielawską)
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na przebudowę drogi Dzierżoniów-Nowizna (40 tys. zł)
Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowego II – ul. Kilara
Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej (budowa ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)
Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową
Przebudowa ul. Sikorskiego (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku , inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 mln 211 tys. zł)
Przebudowa ul. Prochowej
Remont ul. Pocztowej (planowana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg – 2 mln 663 tys. zł)
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Prusa (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku, dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego – 12 mln. 327 tys. zł)
Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 mln 778 tys. zł)
Odnowienie elewacji wraz z wyminą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2
Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 630 tys. zł)
Zagospodarowanie rynku i terenów w obrębie staromiejskiego centrum (inwestycja podzielona na dwa etapy, etap pierwszy 2023-2024 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln 682 tys. zł (drugi etap 2026-2027)
Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie w Dzierżoniowie (miasto ubiega się o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe będzie wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowe)
Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie
Modernizacja stadionu miejskiego (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4 mln zł)

 

Projekty techniczne zlecone do wykonania w 2023 roku

 

Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej
Budowa drogi przy granicy miasta z Nowizną
Zmiana systemu komunikacji drogowej na os. Błękitnym
Przebudowa i modernizacja ul. Zamenhoffa
Przebudowa i rozbudowa ul. Wesołej
Przebudowa ul. Przedwiośnie II etap
 

Źródło: dzierzoniow.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: