Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Komunikat ws. miejsca i terminu składania wniosków o grant
2022-12-30 12:28

Komunikat z dnia 28.12.2022 r. w sprawie miejsca i terminu składania wniosków o grant oraz warunków zawieszenia przyjmowania wniosków grant

 

Mając na uwadze pytania potencjalnych wnioskodawców dotyczące miejsca i terminu składania wniosków o grant przypominamy, że wnioski należy składać w biurze projektu:

 

Rynek 6 (pokój nr 4 – parter), 58-300 Wałbrzych


Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 5.01.2023 r. o godz. 9:00 i trwać będzie do dnia 13.01.2023 r. do godz. 15:00 lub do momentu, gdy przekroczone zostanie 200% alokacji przeznaczonej na konkurs.

 

Nabór zostanie wstrzymany w momencie przekroczenia 200% alokacji przeznaczonej na konkurs. O wstrzymaniu naboru w wyniku przekroczenia alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej. O zakończeniu naboru w wyniku wyczerpania alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej.

 

ZA DATĘ WPŁYWU WNIOSKU UWAŻA SIĘ DZIEŃ I GODZINĘ DOSTARCZENIA GO DO SIEDZIBY GRANTODAWCY.

 

Więcej informacji o III naborze w ogłoszeniu na stronie innowaje.dp.org.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: