Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zaopiniowali projekty
2016-03-29 12:09

Miasto Świdnica rozpoczęło drugi etap prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Świdnicy na lata 2015 - 2025.


Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy, w sierpniu ubiegłego roku rozpoczęto prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Świdnicy na lata 2015 – 2025. Prezydent miasta, Beata Moskal- -Słaniewska w lutym br. powołała zespół ds. rewitalizacji, którego celem jest udział w pracach nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Świdnica na lata 2015-2025. Reprezentacja trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, wyrażać będzie opinie o szeroko pojętym procesie rewitalizacji naszego miasta. Rozpoczęto II etap prac, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez działania przestrzenne, urbanistyczne, społeczne i ekonomiczne. W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie spotkanie zespołu, którego gospodarzem był zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski. Podczas całodziennego spotkania rozmawiano o aspekcie rewitalizacji, poruszano kwestie nie tylko złego stanu technicznego budynków (szczególnie zabytkowych) ale także niewystarczającej oferty aktywizującej społeczność lokalną, niewykorzystaniu warunków do rozwoju stałego i docelowego ruchu turystycznego, czy też braku miejsc aktywnego wypoczynku w centrum Świdnicy. Rezultatem spotkania było zaopiniowanie przez zespół ponad 192 zgłoszonych wcześniej projektów, w tym aż 179 z zakresu mieszkalnictwa oraz 8 opracowanych w czasie warsztatów. Wszystkie one realizują wyznaczone cele i kierunki działania mające charakter: społeczny (m.in. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją, poprzez działania w zakresie integracji i włączenia społecznego), przestrzenny (m.in. modernizacja i rozbudowa infrastruktury, w celu zwiększenia jej użyteczności dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego) oraz gospodarczy (m.in. wsparcie dla rozwoju gospodarczego, w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa). - Rewitalizacja finansowana z funduszy UE ma obecnie wymiar prospołeczny, aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. Stare miasto, które na podstawie badań różnych wskaźników jest ciągle obszarem najtrudniejszym i wymagającym największych nakładów, ma szansę zyskać nowe oblicze dzięki różnym działaniom, które wynikać będą z prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji – podsumowuje Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta.

 Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: