Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Dotacje dla firm
2014-08-11 11:37

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce należy dążyć do ułatwienia współpracy pomiędzy urzędami pracy, a pracodawcami w celu aktywacji zawodowej osób bezrobotnych. Jest to działanie przeciw wykluczeniu społecznemu i przygotowanie do powrotu na rynek pracy. Dzięki funduszom unijnym urzędy pracy dysponują środkami, przeznaczając je na szkolenia, staże czy wsparcie pracodawców. W urzędach pracy osoby pracujące w charakterze doradców zawodowych oferują swoją pomoc w procesie rekrutacji i wyborze odpowiednich kandydatów do pracy proponowanej przez przedsiębiorców.


 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w celu zatrudnienia osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy. Przedsiębiorca, który pragnie zwalczać bezrobocie i chce uzyskać wsparcie ze strony urzędu pracy może wystąpić z wnioskiem o refundacje kosztów poniesionych na wynagrodzenia. Ważne jest dostosowanie predyspozycji osób bezrobotnych do wymagań właścicieli firm. Korzystną formą wsparcia jest także organizowanie stażu i wyposażania oraz doposażenia stanowiska pracy. W ten sposób występują korzyści po stronie właściciela przedsiębiorstwa i osoby bezrobotnej. Pracodawca dzięki temu redukuje koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoba bezrobotna uzyskuje nowe kwalifikacje i po ukończeniu staży ma większe szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Pracodawcy są jednak zobowiązani spełniać odpowiednie kryteria związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Urzędy pracy oferują również pomoc w podwyższaniu kwalifikacji pracowników w celu utworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego. Współpraca właścicieli firm z urzędami pracy powinna przynieś oczekiwane rezultaty.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: