Witamy na naszym serwisie!

Fundusze unijne, dotacje z UE, środki unijne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Kurs języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania
2014-07-11 11:37

Projekt „Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego” skierowany pod adresem kandydatów, którzy pragną rozpocząć edukację lub poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Centrum Szkolenia Masterlang w Krakowie. Jest to Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa dolnośląskiego i realizowany jest od 1 marca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Uczestnicy mogą posiadać różne poziomy zaawansowania, które będą sprawdzane w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci nie muszą odznaczać się znajomością języka angielskiego. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim i otrzymania międzynarodowego certyfikatu TOEIC.


Adresatami projektu są osoby w wieku 18-64 lat, które pracują lub mieszkają w województwie dolnośląskim. Termin szkolenia ustalany jest w godzinach popołudniowych z grupą uczestników, reprezentującą odpowiedni poziom zaawansowania. Szkolenie obejmuje 120 godzin w każdej z utworzonych grup i organizowane jest w Wałbrzychu, Świebodzicach i Świdnicy. Pomoc dydaktyczna oferowana jest w formie podręczników. Przed podpisaniem umowy kandydat powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem. Warunkiem ukończenia Dolnośląskiej Akademii Języka Angielskiego jest uczestnictwo w minimum 80 % zajęć i przystąpienie do egzaminu TOEIC. Po zdanym egzaminie uczestnik projektu otrzymuje certyfikat, wydany przez Educational Testing Service.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: